Alegeri LSRS – Convocator

CONSILIUL DIRECTOR al Asociației LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE, denumită în continuare LSRS, cu sediul in Str. Siriului nr. 37, bl. 19D, sc. 1, et. 3, ap. 9, Sector 1, Bucuresti, înregistrată în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor conform încheierii din data de 14.01.2009, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în Dosarul nr. 178/300/2009, în temeiul dispozițiilor art. 22 alin. (1) și (4) din Statut, precum și ale art. 19 din Regulamentul de organizare și funcționare al asociației, 

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR LSRS în data de 01.10.2021 intre orele 18 si 19 (EET), în format on-line, la adresa web www.lsrs.ro/voteaza ,iar in cazul în care la data şi orele sus mentionate nu sunt întrunite condiţiile de cvorum prevăzute de Statut, atunci Adunarea Generală se reconvocă pentru data de 03.10.2021, intre orele 18 si 19 (EET), în format on-line, la aceeasi adresa web www.lsrs.ro/voteaza.