Gala LSRS 2024

 1. Acasă
 2. Gala LSRS 2024
2024/03/01 12:00:00

Gala LSRS 2024

Liga Studenților Români din Străinătate

LSRS promovează inițiativa, profesionalismul și solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de bază ai României, precum și o atitudine pozitivă față de perspectivele reîntoarcerii lor în țară. Obiectivul principal al LSRS este de a apăra și promova drepturile și interesele academice, profesionale, sociale, civice și culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini noua generație la dezvoltarea României.

Gala LSRS 

„Premiile LSRS pentru Excelență Academică în Străinătate” este un proiect al Ligii Studenților Români din Străinătate care se încadrează în misiunea sa statutară, ce se va desfășura în cadrul evenimentului „Gala LSRS – Pași peste granițe”.

Scopul proiectului este de a promova și de a premia excelența academică ce cuprinde performanța în mediul universitar, dar și implicarea și impactul în societate, în rândul studenților români de pretutindeni

Gala LSRS 2023

Despre Premiile LSRS

Descrierea competiției 

„Premiile LSRS pentru Excelență Academică în Străinătate” este o competiție la care pot candida studenți români înscriși la programele de licență, masterat, doctorat, post-doctorat sau absolvenții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prezentate mai jos. 

Ești student, masterand sau doctorand în țară sau în străinătate? Ești o persoană activă, întreprinzătoare, orientată spre dezvoltare academică, dezvoltare personală și implicare în comunitate? Atunci te invităm să candidezi la unul din premiile LSRS.

Categoriile de Premii

 • Științe socio-economice: Business / Management / Economie / Finanțe / Domenii internaționale / Politică / Administrație / Comunicare / Marketing / Jurnalism / Publicitate / etc. 
   • Nivel universitar – Licență
   • Nivel universitar – Masterat
   • Nivel post-universitar – Doctorat + Post-doctorat
 • Științe umaniste: Limbi / Litere / Filologie / Studii Juridice / Sociologie / Psihologie / Cultură / Istorie / Arhitectură / Artă / Muzică / Dramaturgie
   • Nivel universitar – Licență
   • Nivel universitar – Masterat
   • Nivel post-universitar – Doctorat + Post-doctorat
 • STEM: Computer Science / IT / Inginerie / Matematică / Fizică / Chimie / Biologie / Biotehnologie / Medicină / Farmacie / Statistică
   • Nivel universitar – Licență
   • Nivel universitar – Masterat
   • Nivel post-universitar – Doctorat + Post-doctorat

Categorii speciale:

 • Studentul Anului în România
  Se premiază un student al unei universități din România pentru activitate și rezultate academice deosebite, precum și pentru implicare socială relevant.
 • Student Român de Impact
  Se premiază un student/recent absolvent român pentru o inițiativă deosebită (constantă sau nu), care a adus un puternic impact civic și social în comunitatea unde s-a desfășurat sau care a fost vizată.
 • România dincolo de Granițe
  Se premiază un student/ recent absolvent al unei universități din străinătate, care a promovat prin activitatea sa cultura și valorile românești, contribuind la consolidarea imaginii și relațiilor României pe plan internațional.
 • Arte
  Se premiază un student român în domeniul Artelor din toate ciclurile universitare.
 • Studentul Român Erasmus+ al Anului.
  Se premiază un student român înmatriculat la o universitate din România care a participat si obținut rezultate deosebite în cadrul programului Erasmus+, în anul 2022-2023.

Toate candidaturile, cu excepția celor din categoriile speciale, intră automat și în competiția pentru Marele Premiu: Studentul Român al Anului din Străinătate.

 

Procesul de Înscriere

Competiția este deschisă, tuturor tinerilor români care au studiat în anii universitari 2022-2023 în străinătate, indiferent de aria geografică în care sunt localizate instituțiile de educație respective. 

Pentru înscrierea în competițiile pentru categoriile de premii Științe socio-economice, Științe Umaniste, STEM și pentru Categoriile Speciale vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa [email protected] sau să completați formularul online, atașând cel puțin următoarele documente:

 

Curriculum Vitae (CV)[1]:

  • Maxim 2 pagini.
  • Fără poză.
  • Să conțină activități doar din ultimul an academic încheiat[2], incluzând data începerii și terminării până în prezent.
  • De preferat în limba română, dar se acceptă și în limba Engleză.
  • Dacă sunt prezente publicații, de specificat  nivelul contribuției: autor, co-autor, colaborare, traducere, etc.
  • Salvat cu denumirea NumePrenumeCV.

O scrisoare de motivație sau alternativ un răspuns la întrebarea: 

  • Cum depășești granițele din viața ta?
  • Maxim o pagină (Times new roman 12, margini 2,5, interlinea 1,5 )
  • Ideal, să se plieze pe criteriile de evaluare pentru categoria la care aplici.
  • Relevantă pentru tema concursului.

O poză recentă a candidatului salvată cu denumirea NumePrenume. (Aceasta va fi folosită în materialele publice media)

Specifice pentru anumite categorii:

   • Documentul emis de instituția de învățământ, și o traducere (oficială sau neoficială) în cazul în care acesta nu este în limba engleză sau română.

Documente opționale[3]:

 • Website personal;
 • Scrisoare de recomandare;
 • Alte documente pe care aplicantul le consideră relevante.

Dacă doriți să recomandați pe cineva, o puteți face la completând acest formular

! Înscrierile sunt gratuite şi se realizează exclusiv online până la data de 1 martie 2024. 


[1] Atenție! Premianții și finaliștii edițiilor anterioare ale Galei Ligii Studenților Români din Străinătate sunt eligibili pentru a se mai înscrie la o nouă ediție a concursului, însă juriul nu va lua în considerare faptul că au candidat în edițiile trecute. Așadar, îi rugăm pe premianți și finaliști să nu menționeze în CV sau în alte documente necesare înscrierii faptul că au câștigat un premiu în edițiile anterioare.

[2] Definit ca fiind anul academic 2022-2023.

[3]  NU sunt necesare pentru înscrierea în concurs, dar vor fi luate în considerare la latitudinea juraților.

Drepturile participanților

▪ Să participe la evenimentul „Gala LSRS – Pași peste Granițe”.

▪ Să le fie evaluată candidatura, atât în vederea primirii distincției în cadrul categoriei pentru care au candidat, cât și pentru distincția „Mare Câștigător” (cu excepția candidaturilor pentru categoriile speciale).

▪ Să promoveze, pe orice canal de comunicare participarea la „Gala Studenților Români din Străinătate”, precum și posibilele distincții obținute. 

Obligațiile participanților

▪ Să respecte Regulamentul competiției și deciziile juriului.

▪ Să pună la dispoziția organizatorilor sau a juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care să detalieze informațiile trimise către LSRS privind rezultatele obținute și activitățile desfășurate și înscrise în competiție.

▪ Să colaboreze cu organizatorii în vederea realizării unor documentare legate de proiect (de exemplu: materiale audio-video, mărturii ale beneficiarilor, etc.).

▪ Să nu angajeze numele „Premiile LSRS pentru Excelență Academică în Străinătate”, „Gala LSRS – Pași peste Granițe” sau „Liga Studenților Români din Străinătate” în contexte care pot aduce prejudicii imaginii proiectului și/sau organizatorilor săi.

▪ Să fie prezenți la ceremonia de decernare a premiilor pentru „Premiile LSRS pentru Excelență Academică în Străinătate” în cadrul Galei LSRS – mai ales dacă se află printre finaliști; în caz contrar, organizatorul poate decide acordarea premiului următorului student ce îndeplinește condițiile prezentului regulament.

După primirea candidaturii, echipa LSRS va verifica dosarul și va valida aplicația prin e-mail. Candidatul trebuie să ofere în documentele de înscriere o adresă de e-mail și un număr de telefon valide. Este posibilă solicitarea de materiale suplimentare în cazul în care aplicația nu este completă. 

O candidatură înscrisă în competiție va fi evaluată de juriu doar după ce LSRS va verifica validitatea documentelor transmise și va reveni cu un email de confirmare. 

Înscrierea în competiție implică acceptarea termenilor și condițiilor din prezentul Regulament. Organizatorii își rezervă dreptul de a solicita revizuirea informațiilor din dosarele ce conțin greșeli sau omisiuni flagrante și vor acorda asistență participanților pe întreaga perioadă de înscriere. 

La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze informațiile din documentele de candidatură. În cazul în care se vor constata neconcordanțe sau candidatul se va găsi în imposibilitatea de a demonstra informații esențiale din dosarul de candidatură, se va lua măsura excluderii acestuia din concurs sau retragerea distincțiilor primite. 

 

Dreptul de autor 

Organizatorii își rezervă dreptul de a folosi în materialele de promovare ale Premiilor LSRS pentru Excelență Academică în Străinătate: numele participanților, informații din cadrul documentelor trimise, fotografii / video sau alte materiale legate de activitățile lor academice. 

 

Criterii de eligibilitate 

Candidatul trebuie să aibă în vedere aceste criterii în momentul trimiterii documentelor de înscriere. Organizatorii își rezervă dreptul de a elimina din concurs înscrierile care nu corespund criteriilor de eligibilitate prezentate mai jos: 

 • Sunt eligibili studenții cu cetățenie română din toate ciclurile universitare, care au studiat în anii universitari 2022/2023 la universități din străinătate, inclusiv cei care au absolvit în anul 2022. 
 • Pentru premiul „Studentul Anului în România” sunt eligibili studenții din toate ciclurile universitare, indiferent de cetățenie, care au studiat în anul 2022/2023 la universități din România, inclusiv cei care au absolvit în anul 2022. 
 • Pentru Premiile “Student Român de Impact” și “Arte” sunt eligibili studenții sau recenții absolvenți (inclusiv absolvenții anului universitar 2020-2021, respectiv 2021-2022) cu cetățenie română, indiferent de domiciliu  din toate ciclurile universitare.
 • Pentru Premiul “România dincolo de Granițe” sunt eligibili studenții sau recenții absolvenți (inclusiv absolvenții anului universitar 2020-2021, respectiv 2021-2022) indiferent de cetățenie. 

 

 Conflict de interese 

Membrii echipei de organizare a Galei Studenților Români din Străinătate și câștigători ai galei ale edițiilor anterioare nu pot participa la aceeași categorie în care au câștigat în ediția anterioară competiția „Premiile LSRS pentru Excelență Academică în Străinătate”. 

Notă: Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba datele competiției și se obligă să anunțe orice modificare în regulament pe website-ul oficial al competiției:

Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesați pagina web a evenimentului: sau să trimiteți un e-mail la adresa g[email protected].

Criterii de Evaluare

Pentru Categoriile de Științe socio-economice, Științe umaniste și STEM

 • Academic : 

1) Notele obținute în ciclul de studii [4] (conform foii matricole).

2) Mențiuni speciale în domeniul de studiu, în plus față de notele din foaia matricolă.

3) Activitate științifică:

 • Publicare de articole, cărți, lucrări în domeniul de specialitate, proiecte de cercetare, participare la sesiuni științifice, etc.
 • Clasificare pe nivelul contribuției: autor, co-autor, colaborare, traducere, etc.

 

 • Activități extra-curriculare : 

4) În plan social: implicare socială (activități de dezvoltare comunitară, strângere de fonduri, proiecte umanitare, proiecte implicând comunitatea românească sau promovând imaginea României) 

5) În plan personal: participări la concursuri, școli de vară, stagii de perfecționare sau activități remunerate, dezvoltare hobby(-uri) etc. 

 

Pentru Categoriile Speciale

 • Studentul Anului în România

Se premiază un student al unei universități din România pentru activitate și rezultate academice deosebite, precum și pentru implicare socială relevantă.

 • Student Român de Impact

Se premiază un student/recent absolvent român pentru o inițiativă deosebită (constantă sau nu), care a adus un puternic impact civic și social în comunitatea unde s-a desfășurat sau care a fost vizată. Indiferent de locul de desfășurare al acestei activități, impactul civic și social trebuie înțeles într-un sens larg și nu trebuie să aibă legătură cu promovarea valorilor și culturii românești – pentru o astfel de activitate a se consulta categoria “România dincolo de Granițe”. 

 • România dincolo de Granițe

Se premiază un student/ recent absolvent al unei universități din străinătate, care a promovat prin activitatea sa cultura și valorile românești, contribuind la consolidarea imaginii și relațiilor României pe plan internațional. 

 • Arte

Se premiază un student român în domeniul Artelor din toate ciclurile universitare. În timpul jurizării se iau în considerare următoarele criterii:

 • Creație artistică/interpretare: expoziții, concerte, interpretare (dans, muzică), tabere artistice, ateliere de creație etc.
 • Activitate științifică: publicare de articole, cărți, lucrări în domeniul de specialitate, proiecte de cercetare, participare la sesiuni științifice, participare la conferințe etc.

 

Etapele Jurizării

Jurizarea candidaților se va desfășura în două etape. 

Preselecție:

 • Preselecţia va fi realizată de către laureații edițiilor anterioare ale Galei LSRS, parteneri alte asociatii.
 • După etapa de preselecție, vor rămâne aproximativ 5 finaliști per categorie.

Evaluare:

 • Selecţia finală va fi realizată de un juriu format din personalități ale mediului academic, administrației publice, societății civile și al mediului de afaceri.
 • Juriul va desemna câte un câștigător și o mențiune pe categorie, și o distincție pentru finaliști.

! Marele Câștigător este desemnat ca finalistul cu cel mai mare punctaj dintre toate categoriile (cu excepția categoriilor speciale).

Modul Jurizării

Notarea este aceeași atât în etapa de preselecție, cât și în cea de jurizare. Pentru fiecare din cele 5 criterii de jurizare, fiecare jurat va acorda candidatului o notă de la 1 (slab) la 100 (foarte bun). Dintre toate notele juraților, se va elimina atât cea mai mare notă, cât și cea mai mică, pentru a garanta un echilibru în evaluare.

Pentru stabilirea notei finale, proporțiile pentru fiecare criteriu vor fi decise prin consultări cu membrii juriului. 


[4] Pentru fiecare categorie se va pune accentul pe domeniul de studiu relevant

Nu ești membru LSRS? Alătură-te celei mai mari comunități de studenți români:

  Dacă ai orice alte întrebări sau nelămuriri în legătură cu premiile LSRS sau Gala LSRS 2024, scrie-ne la [email protected].

  LSRS este o organizație non-guvernamentală, echidistantă și apolitică.