LSRS solicită încetarea proiectului de exploatare a mineralelor de la Roșia Montană

  1. Acasă
  2. Blog
  3. LSRS solicită încetarea proiectului de exploatare a mineralelor de la Roșia Montană
Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) își exprimă dezacordul total cu privire la decizia Guvernului României de a începe exploatarea minereurilor din perimetrul Roșia Montană.  Solicităm instituțiilor statului, precum și reprezentanților presei, să informeze corect și complet cetățenii acestei țări în legătură cu avantajele și dezavantajele acestui proiect și cu pericolele și imensele sale costuri reale pe termen lung. LSRS solicită deschis autorităților consultarea directă, prin vot, a tuturor cetățenilor în privința acestui proiect și luarea unei hotărâri în conformitate cu rezultatele acestei consultări.
De asemenea, LSRS lansează un apel puternic la solidaritate către toate asociațiile de studenți și tineret din România, cerând ca acestea să adopte o poziție fermă împotriva proiectului de la Roșia Montană. Efectele dezastruase pe termen lung ale acestui proiect se vor reflecta în primul rând asupra tinerei generații de astăzi.
Situația actuală. În ședința de Guvern din data de 27 august a.c., executivul a aprobat  proiectul de lege care reglementează exploatarea minereurilor din perimetrul Roşia Montană. Acesta face parte din recent adoptatul „Plan național de investiții strategice și crearea de locuri de muncă” și urmează să fie supus, potrivit procedurilor în vigoare, scrutinului parlamentar. În cazul adoptării proiectului de lege de către Parlament, exploatarea minereurilor auro-argentifere ar trebui să înceapă în 2016.
Argumente contra-exploatare.  LSRS susține cu tărie demersurile reprezentanților societății civile românești care se opun exploatării minereurilor auro-argentifere din zona Roșia Montană,[1] si se află printre inițiatorii campaniei „Studenți pentru Roșia Montană” din 2010 (http://studentsforrosiamontana.wordpress.com/). Amintim mai jos cele mai stringente considerații ale experților cu notorietate, care susțin cu argumente incontestabile poziția de față.[2]:
1.      SĂNĂTATEA CETĂȚENILOR. Viețile și sănătatea oamenilor ce locuiesc în zonă – chiar și în alte județe – sunt puse în pericol. Un documentar produs în Guatemala arată efectele devastatoare cu care populația de acolo s-a confruntat, în urma unei exploatări similare, pe bază de cianuri. Documentarul poate fi urmărit la următorul link: http://vimeo.com/26547816.
2.      ECONOMIC. Din punct de vedere economic, proiectul aduce mai multe costuri decât beneficii. Beneficiul economic al statului român continuă să fie nesemnificativ în raport cu consecinţele proiectului și ţinând cont de valoarea aurului preconizat a se extrage. Din acest motiv, banii generaţi la bugetul de stat din exploatarea resurselor au şanse mici să genereze bunăstare pentru cetăţenii de rând.
3.      PROCEDURAL. Din punct de vedere procedural, nu au fost respectați pașii legali necesari acestei exploatări. Nu a existat o consultare publică, iar în prezent există procese pe rol pentru ilegalitățile petrecute în zonă. Proiectul de lege adoptat de Guvern pe 27 august 2013 ocolește în mod nedemocratic un număr mare de neregularități cu privire la respectarea normelor ecologice, la respectarea legislației de mediu și la procedurile de informare și consultare a publicului și a cetățenilor afectați direct de acest proiect.
4.      MEDIUL ÎNCONJURĂTOR. Aplicarea proiectului are potențialul de a provoca poluarea și degradarea ireversibilă a mediului înconjurător[3]. Aplicarea proiectului va genera consecințe grave asupra patrimoniului natural: exploatarea la suprafaţă în cariere deschise şi crearea unui bazin de acumulare a reziduurilor în spatele unui baraj de 180 metri înălţime ar produce o alterare iremediabilă a peisajului natural și distrugerea monumentelor naturale prezente în acest perimetru.
5.      CULTURAL. Aplicarea proiectului va genera consecinţe grave asupra patrimoniului cultural, care ar trebui să reprezinte, în schimb, o resursă inepuizabilă pentru dezvoltarea turismului și implicit a economiei din zonă.
Solicitare. În contextul de mai sus și dată fiind importanța covârșitoare a unui asemenea proiect pentru România, solicităm în mod deschis consultarea directă, prin vot, a tuturor cetățenilor României cu privire la „Roșia Montană”. Reamintim, în acest sens, de sondajul de opinie din vara anului 2012, în care 86% din totalul de respondenți se declară în favoarea organizării unui asemenea referendum.[4]
„Liga Studenților Români din Străinătate este o organizație apolitică și echidinstantă. Mesajul nostru, în asentimentul celor peste 8.000 de membri LSRS, este un mesaj care îi privește pe toți românii, indiferent de vârstă, locație, etnie sau culoare politică: exploatarea minieră de la Roșia Montana este un proiect care va avea consecințe dezastruoase pentru țara noastră – consecințe pe care noi, tânăra generație, va trebui să le suportăm. Efectele asupra mediului, asupra patrimoniului cultural, asupra regiunii și asupra poziției noastre în plan european și global sunt ireversibile. România viitoare, pentru care această generație va fi, inevitabil, responsabilă, este vândută de actuala conducere pentru beneficii îndoielnice și cu costuri viitoare enorme„, a declarat Dan Nechita, Secretar General LSRS.
În joc, viitorul României. Facem apel la solidaritatea si unitatea organizațiilor de studenți și de tineret din țară, cerându-le să se mobilizeze în opoziție față de acest proiect prin toate căile de care dispun – inclusiv participarea la manifestări pașnice în spirit civic, luări de poziție ferme în presă, scrisori deschise adresate Conducerii, și informarea constituenților lor și a tuturor cetățenilor cu privire la pericolele și costurile viitoare reale ale acestui proiect. România aparține tinerei generații; este de datoria noastră să îi protejăm viitorul.
Contact:
Adina Vințan
Vicepreşedinte Relații Externe
[email protected]
+40 722 697 550
Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) oferă studenţilor și absolvenților români de peste hotare un cadru deschis de dialog și acţiune.
LSRS promovează inițiativa, profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare ai României, şi o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară.
Obiectivul principal al LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale, sociale, civice şi culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea României.
LSRS este o organizaţie neguvernamentală, apolitică și echidistantă.

[1] A se vedea „Cronologia Campaniei Salvați Roșia Montană 2002 – 2013”, prezentată de asociația Alburnus Maior, accesibilă la: http://www.rosiamontana.org/sites/default/files/cronologie%2Bcampania%2BSVRM-2013.pdf
[2] A se vedea lista experților care sunt împotriva exploatării miniere de la Roșia Montană, accesibilă la: http://fundatia-culturala-rosia-montana.com/2012/12/parerea-expertilor/#1
[3] A se vedea studiul „Roșia Montană cu și fără cianură”, scris de Ing. Gheorghe Manea și accesibil la: http://www.romaniacurata.ro/spaw2/uploads/files/ROSIA%20MONTANA%20CU%20SI%20FARA%20CIANURA.pdf
[4] Sondajul, realizat de compania de consultanță Public-Affairs, în perioada 24 – 26 iulie 2012, are o marjă de eroare de +/- 2,75% (la un interval de încredere de 95%). A fost realizat pe un eşantion de 1.273 de subiecţi de 18 ani şi peste (eşantion probabilistic, multistadial, stratificat, pe baza rezultatelor provizorii ale recensământului populaţiei şi locuinţelor 2011, precum şi a datelor INS privind populaţia). Acces la rezultatele sondajului: http://users.heeloo.ro/u129284617619805616198//docs/13433743600719324071_raport-presa-sondaj-pa-.pdf.