Natiunea: Studenții români din străinătate felicită studenții români din țară pentru prima lor inițiativă legislativă de succes: Statutul Studentului

  1. Acasă
  2. LSRS în presă
  3. Natiunea: Studenții români din străinătate felicită studenții români din țară pentru prima lor inițiativă legislativă de succes: Statutul Studentului

Printr-un comunicat de presă primit de ziarul Națiunea, aflăm și vă informăm la rândul nostru asupra faptului că Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) felicită Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România și Uniunea Studenților din România pentru prima inițiativă legislativă în totalitate studențească pe care au reușit să o impună guvernului României.Adoptarea Statutului Studentului de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului reprezintă un succes remarcabil al studențimii, succes realizat prin solidaritate și unitate de spirit. Ziarul Națiunea felicită toți studenții români pentru această primă realizare și așteaptă de la această adevărată forță intelectuală și socială implicarea activă în schimbarea destinului României confiscat de către tagma politicianistă malefică.

STATUTUL STUDENTULUI. COMUNICAT

În urma dezbaterilor cu reprezentanții studenților din România, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a adoptat vineri, 30 aprilie 2012, Statutul Studentului, document care stipulează drepturile și obligațiile persoanelor înscrise în instituțiile de învățământ universitar românesc.

Statutul studentului se aplică tuturor studenților înmatriculați la universitățile românești și legiferează drepturile și obligațiile acestora. Statutul prevede respectarea principiului echității în educație, al participării studenților la viața academică prin structurile de reprezentare, al libertăților academice, al angajabilității și al învățământului centrat pe student.

Potrivit acestui statut, printre drepturile studenților se numără: gratuitate a suportului de curs și a accesului la toate materialele didactice disponibile, gratuitate la eliberarea actelor care atestă statutul de student și a actelor de studiu, reduceri de tarife cu cel puțin 50 la sută pentru transportul local în comun, transportul intern auto, feroviar și naval, reducere de 75 l sută pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice.

Conform statutului, studenților li se acordă, de asemenea, dreptul de a evalua cadrele didactice, urmând ca rezultatele acestor evaluări să fie făcute publice pe site-ul universităților. Studenții pot refuza să participe la cursuri dacă programul depășește 8 ore pe zi. Totodată, studenții care participă la acțiuni de voluntariat pot primi un număr de credite ce va fi consemnat la diploma de studii. La începutul primului an de studiu, studenții vor primi un „Ghid al studentului” care va conține toate informațiile necesare care să îi ajute pe parcursul perioadei universitare.

Pe lângă aceste beneficii, studenții vor avea și o serie de obligații printre care se numără respectarea standardelor de calitate a universității, respectarea cartei, a regulamentelor, a prevederilor codului etic și a deciziilor universității.

Adoptarea acestui Statut este un act major pentru care reprezentanții studenților din România au militat mai bine de cinci ani.

„După ce a fost dezbătut cu toți reprezentanții studenților, după lungi negocieri, amânări și presiuni în stradă, ne bucură să avem, într-un final, un statut propriu, care să ne garanteze drepturile din universitate. Adoptarea Statutului Studentului este în același timp un prim pas înspre respectarea tuturor drepturilor studenților”, a declarat Daniela Alexe, Președinte ANOSR.

„Liga Studenților Români din Străinătate recunoaște meritele organizațiilor studențești din România, cu care a colaborat în numeroase proiecte de succes de-a lungul celor 3 ani de activitate. LSRS, le apreciază eforturile depuse în apărarea drepturilor studenților pe care îi reprezintă și îi felicită pentru această realizare.” a declarat Dragoş Preda, Vice-preşedinte Relaţii Externe LSRS

Statutul Studentului poate fi consultat în formă completă pe site-ul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Articol publicat în Ziarul Națiunea