În urma articolului apărut recent ce vizează Președintele Ligii Studenților Români din Străinătate, Robert Stredie și examenul pentru poziția de student evaluator organizat de ARACIS, Comitetul Executiv, format din 14 filiale LSRS și Consiliul Director, a discutat și votat în data de 12 și 13 martie poziționarea LSRS pe acest subiect. Astfel, s-au luat următoarele decizii. 

Dată fiind natura tabloidă a acestui articol, scopul lui nu a fost de a informa publicul în legătură cu o decizie adoptată în mod oficial de ARACIS, ci de a defăima persoanele în cauză. Comunitatea LSRS susține prezumția de nevinovăție, în mod deosebit în absența unor dovezi oficiale și luând în considerare modul lipsit de transparență în care articolul a fost conceput.

Au fost discutate variantele suspendării temporare sau a demisiei Președintelui pentru a minimiza posibilul impact asupra imaginii comunității de studenți din străinătate și asupra proiectelor în curs. După o dezbatere deschisă a tuturor argumentelor și opiniilor, varianta finală decisă de Comitetul Executiv a fost ieșirea cu o declarație pe acest subiect, propunerea de suspendare neprimind curs.

Afirmăm faptul ca LSRS susține în mod necondiționat principiile meritului, competenței, și integrității personale. De asemenea, reamintim că LSRS asigură un cadru de organizare reprezentativ al studențimii române din străinătate, promovând o puternică solidaritate între membrii săi, ca reprezentanți de valoare ai României, precum și o atitudine pozitivă față de perspectivele întoarcerii lor în țară după terminarea studiilor. Scopul principal al LSRS este de a apăra și promova drepturile și interesele academice, profesionale și culturale ale membrilor săi, precum și de a facilita contribuția lor la dezvoltarea României.

Mulțumim trusturilor de presă din România care rămân loiale eticii și standardelor jurnalistice și nu se ocupă cu scrierea și distribuirea de informații nefondate din surse neoficiale, ci prezintă în mod obiectiv dificultățile cu care sistemul educațional din România se confruntă.