Tinerii din diaspora, resursa strategică a României (20 iunie 2013)

  1. Acasă
  2. Blog
  3. Tinerii din diaspora, resursa strategică a României (20 iunie 2013)

Washington D.C. În data de 13 iunie, Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) a făcut un nou pas important spre o colaborare mai eficientă cu instituţiile Statului Român, încheind un acord de cooperare cu Ministrul Delegat pentru Românii de Pretutindeni, Domnul Cristian David.

Acordul vizează o întărire a relaţiilor între cele două părţi semnatare prin acţiuni comune şi sprijin reciproc în vederea eficientizării comunicării cu românii din diaspora şi în special cu tinerii studenţi și absolvenţi de studii în universităţile străine. Se doreşte astfel o conştientizare la cel mai înalt nivel a importanţei strategice pe care această comunitate o are pentru România.

 Principalele direcţii de acţiune evidenţiate în acest acord sunt:

  • Dezvoltarea şi fructificarea oportunităţilor academice şi de carieră pentru studenţii şi absolvenţii români de peste hotare prin susţinerea evenimentului offline de cariere „Hai Acasă!”
  • Facilitarea dialogului dintre comunităţile româneşti şi instituţiile Statului Român prin organizarea unor conferinţe şi mese rotunde în cadrul instituţiilor diplomatice şi culturale româneşti din diaspora pe tema revenirii în România
  • Amplificarea şi consolidarea relaţiilor de cooperare economică cu diaspora şi partenerii externi prin organizarea unor evenimente de business centrate pe perspective de investiţii în România
  • Promovarea imaginii României în lume prin organizarea de evenimente specifice.

„Liga noastră și-a asumat încă de la lansare un obiectiv fundamental: coagularea comunității studenților și absolvenților români de peste hotare și reorientarea ei spre România. Acest memorandum cu Ministrul Delegat pentru Românii de Pretutindeni este atât o recunoaștere a eforturilor noastre, ca organizație, cât și un semnal pozitiv că Statul Român conștientizează importanța strategică a capitalului uman românesc din străinătate” a declarat, cu ocazia semnării acestui acord, Sebastian Burduja, Președinte de Onoare și Co-Fondator al LSRS.

Liga Studenților Români din Străinătate şi Ministrul Delegat pentru Românii de Pretutindeni au convenit să coopereze pentru derularea unor proiecte comune cu caracter cultural, educaţional şi social.

 

Contact:

 

Adina VINȚAN
Vicepreședinte Relații Externe
[email protected]
+40 722 697 550
 


Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) oferă studenţilor și absolvenților români de peste hotare un cadru deschis de dialog și acţiune.

LSRS promovează inițiativa, profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare ai României, şi o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară.

Obiectivul principal al LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale, sociale, civice şi culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea României.

LSRS este o organizaţie neguvernamentală, apolitică și echidistantă.