Tinerii romani cer incetarea expulzarilor abuzive din Franta

Studenţii şi cercetătorii români aflaţi la stagii universitare peste hotare, prin Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS), se declară profund îngrijoraţi de situaţia curentă a comunităţii Roma din Republica Franceză. Tacticile folosite pentru deportarea “voluntară” a minorităţii Roma de origine Est-Europeană din Franţa se reflectă negativ asupra imaginii statului francez, înainte de toate. În acelaşi timp, LSRS sesizează opinia publică în legătură cu implicaţiile sociale pe termen lung ale acestor acţiuni, care au fost caracterizate de presa internaţională, de reprezentanţi ONU, de reprezentanţi ai Uniunii Europene, de Consiliul Europei, de Vatican şi de instituţii internaţionale pentru drepturile omului ca având potenţialul de a declanşa, promova şi întări sentimente rasiste şi xenofobe în rândul populaţiei franceze.
Guvernul Francez accentuează că aceste deportări nu sunt inedite şi că în 2009 peste 10.000 de cetăţeni străini au fost expulzaţi din Franţa, în principal către România şi Bulgaria. LSRS nu se pronunţă împotriva respectării legii franceze, care impune cetăţenilor români şi bulgari limite asupra şederii lor în Franţa. În schimb, Liga se arată profund alarmată de selectarea romilor de origine română şi bulgară ca şi “ţapi ispăşitori” pentru problemele generale de ordine publică din Franţa, având în vedere că aceştia reprezintă mai puţin de 10% din populaţia migratoare aflată pe teritoriul francez.
Liga Studenţilor Români din Străinătate numără peste 300 de membri în instituţii de vârf franceze precum Ecole Normale Supérieure, École Polytechnique, Université Pierre-et-Marie-Curie, Université Louis Pasteur Strasbourg I, Sciences Po Paris, Université Joseph-Fourier, Grenoble I şi Université Paris-Sorbonne. Mulţi dintre aceşti studenţi de origine română reprezintă elite de calibru mondial, care au ales să studieze în Franţa datorită unei vechi tradiţii de prietenie şi apropiere culturală între cele două naţiuni. Prezentarea acestor expulzări ca şi soluţii la ordinea publică şi asocierea artificială a actelor de criminalitate din Franţa cu cetăţenii români nu sunt în spiritul acestei tradiţii. De asemenea, aceste acţiuni lezează imaginea generală a României în Franţa, Europa şi în întreaga lume şi au potenţialul de a provoca reacţii de discriminare împotriva tuturor persoanelor de origine română.
Liga Studenţilor Români din Straintatate consideră că nu există soluţii etnice, rasiale sau naţionaliste pentru problemele de ordine publică dintr-un stat şi că orice probleme legate de minorităţi trebuie rezolvate într-o atmosferă tolerantă şi nediscriminatorie. Având în vedere situaţia curentă din Republica Franceză, LSRS face apel la Statul Român şi la comunitatea română din Franţa pentru monitorizarea atentă a acestor expulzari, în vederea respectării legilor internaţionale şi a drepturilor omului cu privire la cetăţenii români. De asemenea, LSRS încurajează societatea civilă din România şi organizaţiile româneşti de studenţi şi tineret din întreaga lume să protesteze ferm în legătură cu această situaţie, care perpetuează nejust o percepţie negativă la adresa României şi a cetăţenilor ei.
Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) este prima şi singura organizaţie care asigură un cadru de organizare reprezentativ al studenţimii române din străinătate, promovând o puternică solidaritate între membrii săi, ca reprezentanţi de valoare ai României, precum şi o atitudine pozitivă faţă de perspectivele întoarcerii lor în ţară după terminarea studiilor. Scopul principal al LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale, sociale şi culturale ale membrilor săi, precum şi de a facilita contribuţia lor la dezvoltarea României.